LITA PÅ OSS

Vi ställer samma höga kvalitetskrav på våra underleverantörer som på oss själva. Genom att bara samarbeta med de bästa i branschen, utvecklas våra produkter för att möta allt högre krav på kvalitet och effektivitet. Sörling är certifierat enligt ISO 9001 och 14001.

 

Kvalitetspolicy

Sörling skall erbjuda påbyggnader och släpfordon för anläggningstransporter, som uppfyller och överträffar våra kunders krav och förväntningar.

Sörling skall erbjuda erfarenhet och kompetens genom ett ständigt förbättringsarbete. Vi skall vara en organisation som har kunden i fokus och som levererar produkter med bästa prestanda och kvalitet.

 

Miljöpolicy

Sörling skall skydda miljön och uppfylla bindande krav. Vår ambition att minska miljöpåverkan skall vara en process med ständiga förbättringar i varje del av verksamheten för att uppnå bättre miljöprestanda.

Vi arbetar aktivt för att nå en hållbar utveckling med minskad förbrukning av energi och material, samt minimera användningen av material som är skadliga för hälsa eller miljö.

 

ASB-godkännande

Våra produkter tillverkas med gällande bestämmelser från aktuella myndigheter såsom Vägverket, Svensk Bilprovning och Arbetarskyddsstyrelsen. I samband med leverans lämnas erforderliga intyg som säkerställer funktion, kvalitet och säkerhet vid användning. Test av tippstabilitet sker enligt gällande normer i samarbete med Svensk Bilprovning vid våra anläggningar eller hos lokalt påbyggnadsföretag.

 

Service

Genom flertalet lastbilsåterförsäljare och påbyggare kan en hög servicegrad erbjudas och vid mer omfattande servicearbeten finns kunskap och servicevilja att tillgå i våra verkstäder.

 

Leveransbestämmelser

Vi levererar våra produkter enligt LFG:s leveransbestämmelser.

 

Reklamation/Kvalitetsavvikelser

Vi vill att alla våra kunder skall vara nöjda kunder! Om du ändå som kund inte är helt nöjd med vår produkt och har upptäckt någon brist på en byggnation du köpt av oss vill vi att du reklamerar detta till oss. För att vi på bästa sätt skall kunna handlägga ditt ärende måste detta rapporteras via vår reklamationsrapport som du hittar här.

 

Reservdelsförsörjning

För leveranser av reservdelar finns kunnig personal vid våra verkstäder. Genom dokumentation av utförda leveranser kan även våra lokala påbyggare bidraga med leveranser från egna anläggningar och svara för att minimera oplanerade stillestånd.

Leveransbestämmelser